שנה טובה ופוריה לכולם,

שנה טובה ומתוקה לכולם,

שנה פוריה, שנת שלום ובריאות טובה.

שנת שפע ופרנסה טובה.

תגובות